دامون پرک

راهنما تور

تیم مسافرتی سپتا توسط امیر حسین ضرغامی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ آغاز نمود.
حوزه فعالیت تیم های مجرب ما،ورود توریست به کشور – برگزاری تورهای داخلی می باشد

  • مشاهده در حدود 100 نشان می دهد در هر سال

  • دارم به اشتراک گذاری دانش من با مردم از سراسر جهان

  • آیا خارج از برادوی انجام با نامزد اسکار

  • مطمئن شوید کسب و کار تئاتر را از هر زاویه

  • مطمئن شوید کسب و کار تئاتر را از هر زاویه